Bij Sapientis is er verschil tussen remedial teaching (RT) en bijles op 4 punten:

 1. de vakken
 2. de doelgroep
 3. de aanpak en werkwijze
 4. de kosten

Verschil in vakken

Sapientis geeft de volgende vakken:

Remedial teaching

Bijles

rekenen rekenen
spelling wiskunde
begrijpend lezen spelling

naar boven

Verschil in doelgroep

Remedial teaching (RT) is met name bedoeld voor leerlingen van de basisschool. Het is specialistische hulp voor kinderen die moeite hebben om mee te komen met het niveau en/of tempo van de klas. Hierdoor dreigt het kind de aansluiting bij de klas kwijt te raken of is die al kwijtgeraakt. Dit kan komen door een leerprobleem of leerstoornis (zoals dycalculie of dyslexie), maar dat hoeft niet.

Bijles is met name bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Ze kunnen zelf goed aangeven wat ze willen oefenen. Soms is bijles ook geschikt voor basisschoolleerlingen van groep 7 of groep 8.

Situatie rekenen / spelling

Meestal de beste keuze

lichte problemen

C-III of hoger op Cito-toets

bijles

matige tot grote problemen

remedial teaching

 naar boven

Verschil in aanpak en werkwijze

Verschil

Remedial teaching

Bijles

diagnostisch onderzoek

altijd

nee

planmatige aanpak

- aanpak en doelen op basis van resultaten onderzoek
- elke les wordt schriftelijk voorbereid en is toegesneden op de behoeften van uw kind!
- lesinhoud afgestemd op voorgaande lessen, doelen en resultaten huiswerk
- huiswerk afgestemd op lesinhoud en resultaten eerder huiswerk
- evaluatie voortgang doelen aan einde elke handelingsperiode

- leerling bepaalt elke les zelf het lesonderwerp
- ad hoc lesinhoud

huiswerk

ja, dit wordt ook nagekeken
het huiswerk wordt elke keer zorgvuldig uitgekozen voor uw kind, zodat het de RT zo goed mogelijk ondersteunt!

nee

mondelinge tussentijdse terugkoppeling

ja ja

schriftelijke rapportage

op verzoek
(handelingsplan met doelen, kort verslag lessen, evaluatie doelen)

nee

contact met leerkracht

ja
(op verzoek ouders)

nee
naar boven

Verschil in kosten

De RT-lessen zijn duurder dan bijles. Dit komt doordat bij remedial teaching:
 • elke les uitgebreid wordt voorbereid en geĆ«valueerd
 • bij elke les passend huiswerk wordt uitgezocht
 • het huiswerk wordt nagekeken
Daarnaast zijn er bij remedial teaching vaak aanvullende kosten voor:
 • diagnostisch onderzoek
 • speciale oefenmaterialen voor thuis
 • contactmomenten met de leerkracht
 • schriftelijke rapportage over de handelingsplanperiode
naar boven