Op deze pagina vindt u tips om thuis te oefenen met uw kind. Voor groepen 3 t/m 8 van de basisschool.

Heeft uw kind meer uitleg of begeleiding nodig? Sapientis kan uw kind helpen met remedial teaching (RT) of bijles. Neemt u contact op voor meer informatie.

Taalspelletjes voor aan de keukentafel

titel*
(uitgever)

toelichting

Boggle 

Oefent spelling en woordenschat. Vanaf groep 4.

Maan-Roos-Vis spelletjes
(Zwijsen)

Het grote Maan-Roos-Vis letterspel, Letterkwartet, Woordmemo, Woordkwartet
Voor groep 3, 4 en 5; afhankelijk van het spel.

Kwartet Voor groep 3 t/m 6.
PimPamPet Oefent woordenschat.
Scrabble Oefent spelling en woordenschat. Vanaf groep 4.
Secret square
(University Games)
Voor groep 3 en 4. Oefent mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
ABC-toverduel
(HABA)
Oefent woordenschat en snelheid van woordvinding.
Loco
(Noordhoff Uitgevers)
Voor groep 3, 4 en 5.
Oudere versies zijn goedkoop 2e hands te koop.
spelletjes uit leesmethode Leeslijn
(ThiemeMeulenhoff)

Letterbingo, Woordwijs, Klankwijs, Drietal, Viertal, Letterwijs, Lettergroepkwartet.
Oefenen letterkennis en spelling en lezen van simpele woorden. Voor groep 3 en leeszwakke kinderen.

spelletjes uit leesmethode Lijn 3
(Malmberg)
Oefent spelling en lezen van simpele woorden. Voor groep 3.
RomPomPom spelletjes
(Zwijsen)
Lettermemo en Letterkwartet
Oefent letterkennis. Voor groep 3.

* Diverse spelletjes zijn goedkoop 2e hands te koop.

naar boven

Taal oefenen op papier

Online taaloefeningen

website

toelichting

BijlesZaanstad Gratis. Denk- en leerspellen voor groep 1 t/m 3.
BijlesZaanstad Gratis. Denk- en leerspellen voor groep 4 t/m 8.
JuffrouwBlom Taaloefeningen op CD-rom; alle onderwerpen. Voor groep 2 t/m 8. Ook online variant mogelijk.
taal-oefenen.nl Deels gratis. Taaloefeningen voor groep 2 t/m 8.
Taalzee Taalspelletjes voor groep 1 t/m 8.
Words&Birds Engels oefenen, vanaf 8 jaar. Van de ontwikkelaars van Taalzee.
Wrts Aanrader! Gratis. Woordjes leren; met uitspraakfunctie. Handig om te oefenen voor een dictee.
Squla Voor groep 1 t/m 8
Meester Klaas Voor midden- en bovenbouw.
Malmberg-Familie Pluym Voor groep 4 t/m 6. Sluit aan bij de taalmethode 'Taal actief'.
Taalsprint Nederlands voor anderstaligen.

naar boven

Taalapps

website
(uitgever)

toelichting

Meester Klaas Onder andere spelling en zinsontleding. Voor middenbouw en bovenbouw.

naar boven