Om uw kind goed te kunnen helpen, is het belangrijk om een probleemanalyse te maken en te zoeken naar aanknopingspunten voor een effectieve begeleiding. Sapientis voert daarom altijd een diagnostisch (proces)onderzoek uit vóórdat zij start met remedial teaching (RT).

Tijdens het onderzoek zoekt Sapientis naar antwoorden op de volgende vragen:

  • wat gaat er wel goed gaat en wat gaat er nog niet goed?
  • waarom gaan bepaalde dingen niet goed? (denkwijze, oplossingsstrategie, taakaanpak)
  • wanneer gaan bepaalde dingen wel of niet goed?
  • wat zou uw kind kunnen helpen?

Werkwijze

Het onderzoek bestaat uit 4 fasen:

  1. voorbereiding en planning
  2. uitvoering (proces)onderzoek
  3. interpretatie resultaten
  4. rapportage met plan van aanpak

1. Voorbereiding en planning

Vertrekpunt van het onderzoek is uw hulpvraag en de informatie die tijdens het kennismakingsgesprek naar voren komt. Informatie van de groepsleerkracht, het schoolrapport en de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem bieden belangrijke aanknopingspunten. Op grond van de beschikbare informatie bereidt Sapientis het onderzoek inhoudelijk voor.

2. Uitvoering (proces)onderzoek

Tijdens een of meerdere sessies maakt uw kind een aantal testen, toetsen en/of oefeningen. Meestal worden hiervoor sessies van anderhalf uur gepland.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het voeren van gesprekken met uw kind naar aanleiding van zijn/haar antwoorden. Hiermee kan Sapientis de denkwijze en oplossingsstrategie van uw kind achterhalen.

3. Interpretatie resultaten

Op grond van alle gegevens maakt Sapientis een inschatting welke onderdelen van de lesstof extra aandacht nodig hebben en welke aanpak daarbij het beste zal passen voor uw kind. Op basis hiervan doet Sapientis een voorstel voor de doelen van het eerste handelingsplan voor de begeleiding van uw kind (IHP).

4. Rapportage met plan van aanpak

U ontvangt een verslag van de testresultaten, inclusief de voorgestelde doelen voor het eerste IHP. Deze rapportage spreken we samen door. Na afloop van dat gesprek beslist u of uw kind met RT gaat starten. De rapportage bevat meestal ook handelingsadviezen voor de leerkracht.

Kosten diagnostiek

De kosten van het onderzoek worden berekend op basis van een uurtarief.

Vergoeding kosten

De kosten van het onderzoek worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar of door de gemeente.

Geen diagnose van dyslexie of dyscalculie

Een diagnose voor een leerstoornis mag alleen worden gesteld door een bevoegd orthopedagoog of GZ-psycholoog. Sapientis is een remedial teacher en mag een diagnose als dyslexie of dyscalculie niet stellen.