Huiswerkbegeleiding van Sapientis helpt je een stapje verder

Huiswerkbegeleiding is hulp voor leerlingen die het lastig vinden om hun huiswerk in te plannen en effectief te leren voor proefwerken en toetsen. In de lessen wordt toegewerkt naar een eindsituatie waarbij uw kind thuis zelfstandig in staat is om het huiswerk in te plannen en te leren voor proefwerken en toetsen.

Doelgroep

Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen van de onderbouw van de middelbare school die:

  • moeite hebben met het plannen van hun huiswerk
  • het huiswerk niet op tijd af krijgen
  • lang leren, maar toch onvoldoendes halen
  • niet weten hoe ze goed kunnen leren voor toetsen

Soms is huiswerkbegeleiding ook geschikt voor basisschoolleerlingen van groep 8 en groep 7.

icoon hersenenWerkwijze

In het kennismakingsgesprek bespreken we samen de hulpvraag van u en uw kind.

Tijdens de huiswerkbegeleiding staat het 'leren plannen' en het 'leren leren' centraal. Uw kind brengt daarom elke les de agenda en schoolboeken mee.

Inhoud van de lessen

  • samen met uw kind de agenda doornemen
  • helpen bij het maken van een planning voor het maak- en het leerwerk (leren plannen)
  • helpen bij de manier van leren voor proefwerken en toetsen (leren leren)
  • helpen bij de aanpak van het maakwerk
  • zo nodig vakinhoudelijke vragen beantwoorden

Hulpperiode

De periode van hulp verschilt per kind. Uw zoon/dochter kan meestal zelf prima aangeven of huiswerkbegeleiding nog nodig is.

Kosten

Voor de huiswerkbegeleiding werkt Sapientis met een strippenkaart van 5 of 10 lessen. 

Ondersteuning maar geen vervanging thuissituatie

Huiswerkbegeleiding van Sapientis is ondersteunend, maar geen vervanging van de thuissituatie. Huiswerkbegeleiding moet niet structureel worden. Uw kind moet uiteindelijk in staat zijn om thuis zijn huiswerk te maken en leerwerk te doen. Hier werkt Sapientis doelmatig naar toe.

Uw kind kan dus niet elke dag zijn huiswerk komen maken bij Sapientis om na afloop zonder huiswerk weer naar huis te gaan. Als u zoiets zoekt, dan verwijst Sapientis u met plezier door naar een grootschalig huiswerkinstituut.

Leren omgaan met verleiding en afleiding

Uw kind moet leren omgaan met de verleidingen en afleidingen, die thuis altijd aanwezig zijn. Als uw kind dit namelijk niet leert op de middelbare school, of liefst zelfs al op de basisschool, dan is er grote kans dat dit tijdens het vervolgonderwijs alsnog een probleem gaat worden.

Rol ouder heel belangrijk

Voor u als ouder is een belangrijke taak weggelegd. U moet thuis zorgen voor extra stimulans, rust en aanmoediging. Maar u moet ook durven bijsturen en de confrontatie aan durven gaan, als uw kind probeert om zich er makkelijk vanaf te maken. Onderzoek heeft aangetoond dat actieve ouderbetrokkenheid bij het leren echt helpt!