Hieronder vindt u een overzicht van psychologen en orthopedagogen die Sapientis aanraadt voor onderzoek en diagnostiek. Deze diagnostici zijn allemaal gevestigd in de provincie Utrecht.

Dyscalculie

Specialisten op het gebied van ernstige rekenproblemen en dyscalculie:

Dyslexie

Specialisten op het gebied van ernstige leesproblemen, ernstige spellingproblemen en dyslexie:

Overige diagnostiek

Voor een onderzoek naar onder andere hyperactiviteit, concentratieproblemen, ADHD, sociale problemen, autisme (ASS):

Intelligentieonderzoek

Voor een algemeen beeld van de intellectuele mogelijkheden van uw kind: