Citotraining van Sapientis helpt je een stapje verder

Cito-voorbereiding, of citotraining, bereidt uw kind extra goed voor op de verplichte Eindtoets in groep 8 en de Entreetoets in groep 7. Tijdens de lessen staan uitgebreide oefening en herhaling centraal. De moeilijke lesstof wordt nog een keertje rustig behandeld in een tempo dat past bij uw kind. Er wordt ook geoefend met oude citotoetsen.

Onderwerpen cito-voorbereiding

Tijdens de citotraining kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen worden behandeld:

taakaanpak en werkwijze

  • aanpak van meerkeuzevragen
  • aanpak van verhaalsommen / redactiesommen
  • oefenen met het maken van vragen onder tijdsdruk

vakinhoud

Indien nodig is er extra aandacht voor de vakinhoud van:

  • rekenen
  • spelling
  • begrijpend lezen

Is er veel aandacht nodig voor de vakinhoud? Dan is bijles rekenen, bijles spelling of remedial teaching (RT) een betere keuze.

 Niet behandeld tijdens de lessen

Er wordt tijdens de Citotraining niet geoefend met de actuele citotoetsen (toetsen 3.0 of Entreetoets), die de school van uw kind nog gewoon gebruikt.

Gevolgen Cito-uitslag voor schooladvies

Aan het einde van de basisschool geeft school aan u een advies voor het best passende brugklastype voor uw kind. Dit advies is leidend in de toelating tot een middelbare school. De resultaten van de landelijk verplichte Eindtoets in groep 8 en/of de Cito-Entreetoets in groep 6 en/of groep 7 kunnen gevolgen hebben voor dit schooladvies.

Eindtoets verplicht in groep 8

Een Eindtoets is verplicht voor alle leerlingen van groep 8 van de basisschool. Als een leerling de verplichte Eindtoets beter maakt dan verwacht, dan moet de basisschool haar schooladvies heroverwegen. Het schooladvies kan dan nog naar boven worden aangepast.

Zes verschillende soorten eindtoetsen

Scholen mogen zelf kiezen welke Eindtoets ze afnemen. Ze kunnen daarbij kiezen uit 6 verschillende eindtoetsen.

naam Eindtoets

soort toets

tijdsduur

soorten opgaven

Centrale Eindtoets (Cito)

-papier (antwoordblad)

-digitaal (adaptief)

6 uur (3x 2 uur)

meerkeuze (papier)

meerkeuze en open (digitaal)

IEP eindtoets

papier (toetsboekje) 4 uur meerkeuze en open

AMN eindtoets

digitaal (adaptief) 2 à 3 uur meerkeuze en open

Route 8 eindtoets

digitaal (adaptief) 2 à 3 uur

meerkeuze

open vragen bij dictee

Dia eindtoets

digitaal (adaptief) 3,5 uur meerkeuze en open

CESAN eindtoets

papier (antwoordblad) 7 uur (2x 3,5 uur) meerkeuze

Entreetoets

Sommige scholen nemen in groep 6 of groep 7 de Cito Entreetoets af. Deze toets is een soortgelijke toets als de Cito Eindtoets, maar dan op een lager niveau. De Cito Entreetoets is niet verplicht. 

De score van de Entreetoets mag in principe alleen gebruikt worden om te kijken hoe uw kind ervoor staat. Waar is hij/zij goed in? Welke onderdelen hebben nog aandacht nodig in de volgende groep? In de praktijk blijkt echter, dat de resultaten van de Entreetoets vaak ook een belangrijke rol spelen bij het bepalen van het schooladvies.

Zelf thuis oefenen

thuis oefenen met Cito-opgaven

thuis oefenen met rekenen

thuis oefenen met taal

thuis oefenen met lezen