icoon high fiveBijles is hulp voor kinderen die een bepaald schoolvak lastig vinden. Tijdens bijles wordt de moeilijke lesstof nog een keertje rustig behandeld in een tempo dat past bij uw kind.

Vakken

Bijles is mogelijk voor de volgende onderwerpen:

  • wiskunde
  • rekenen
  • spelling

Doelgroep

Bijles is bedoeld voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor eindexamenleerlingen VMBO.

Uw kind zit op de middelbare school en heeft moeite met een bepaald vak. Er staat een onvoldoende op het rapport of er dreigt een onvoldoende. Uw kind kan zelf goed aangeven wat het wil oefenen.

Soms is bijles ook geschikt voor bassischoolleerlingen van groep 8 of van groep 7.

Lees meer over het verschil tussen remedial teaching en bijles.

Werkwijze

In het kennismakingsgesprek bespreken we samen de hulpvraag van u en uw kind.

Tijdens de bijles worden de moeilijke onderwerpen uit de lesstof - die is behandeld in de klas - nog een keertje extra uitgelegd. In vaktermen heet dit re-teaching. Hierbij zijn de wensen van uw kind leidend. Dit gebeurt in een tempo dat past bij uw kind.

Lastige opgaven worden extra (in)geoefend. Ook helpt Sapientis uw kind bij het maken van het huiswerk. Uw kind brengt daarom elke les het boek en schrift mee.

Hulpperiode

Vaak is er een korte(re) periode van hulp nodig. In het ene geval is dat maar een paar weken. In het andere geval een heel schooljaar. Dit verschilt per kind.

Kosten

Voor de bijlessen werkt Sapientis met een strippenkaart van 5 of 10 lessen.